Návrh na stanovení daně dohodou (§ 31 odst. 7 ZSDP)

Návrh na stanovení daně dohodou (§ 31 odst. 7 ZSDP)

Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilého.