Mandátní smlouva - obecná

Mandátní smlouva - obecná

Mandatář se zavazuje pro mandanta na jeho účet zařídit obchodní záležitost a provádět za tím účelem činnost právní úkony a činnost určenou ve smlouvě. Mandant se zavazuje zaplatit mandatáři za činnost podle této smlouvy.