Zakladatelská listina

Zakladatelská listina

Zakladatelská listina upr, zavuje určení společníků, předmět podnikání, dobu trvání společnosti, základní kapitál společnosti, výši vkladu společníka a uhrazovací povinnost, základn, í práva a povinnosti společníka, orgány společnosti a právní vztahy k třetím osobám, podíl na zisku a jeho výplata, vypořádací podíl a podíl na likvidačním zůstatku, rezervní fond a závěrečná ustanovení.