Oznámení pojistníka dle §39 odst.1 z. o pojistné smlouvě

Oznámení pojistníka dle §39 odst.1 z. o pojistné smlouvě

Oznámení pojistníka dle §39 odst.1 z. o pojistné smlouvě.