Návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí dle ust. § 268 odst. 2 o.s.ř.

Návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí dle ust. § 268 odst. 2 o.s.ř.

Návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí dle ust. § 268 odst. 2 o.s.ř.