Uplatnění přiměřené slevy z úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu

Uplatnění přiměřené slevy z úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu

Uplatnění práva na přiměřenou slevu z úhrady za plnění poskytovaných s užíváním bytu.