Dohoda o výměně bytu

Dohoda o výměně bytu

Dohoda o výměně bytu upravuje předmět dohody a další ujednání.