Podnájemní smlouva k části bytu

Podnájemní smlouva k části bytu

Smlouva o podnájmu části bytu vymezuje předmět podnájmu, účel užívání, výši nájemného a způsob jeho placení, práva a povinnosti smluvních stran, dobu podnájmu.