Dohoda o skončení nájmu s dohodou o narovnání

Dohoda o skončení nájmu s dohodou o narovnání

Smluvní strany touto smlouvou hodlají ukončit nájemní vztah vyplývající z nájemní smlouvy a dále upravit jejich vzájemný vztah.