Odstranění nejasnosti v podání

Odstranění nejasnosti v podání

Odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo.