Prohlášení o vydědění

Prohlášení o vydědění

Listina o vydědění způsobuje vyloučení vyděděného neopominutelného dědice z dědění po zůstaviteli. Vyděděný tudíž nenabývá práva, ani nenastupuje po zůstavitelově smrti do jeho povinností, neboť ztrácí právo na svůj zákonem stanovený podíl.