Závěť - náhradní dědicové

Závěť - náhradní dědicové

Zůstavitel může pro případ, že dědictví nenabude osoba, kterou povolal za dědice, povolat této osobě náhradníka.