Kupní smlouva - zajištění smluvní pokutou

Kupní smlouva - zajištění smluvní pokutou

V případě, že k převodu nemovitostí nedojde z důvodů na straně prodávajícího, je prodávající povinen kupní cenu bez zbytečného odkladu a v plné výši vrátit, zároveň je povinen prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši …Kč. V případě, že k převodu nemovitostí nedojde z důvodů na straně kupujícího, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši …Kč.