Uplatnění práva na náhradu škody na převzaté věci

Uplatnění práva na náhradu škody na převzaté věci

Uplatnění práva na náhradu škody na převzaté věci.