Odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavřené na dálku

Odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavřené na dálku

Smlouvou o finanční službě se pro účely úpravy spotřebitelských smluv v občanském zákoníku rozumí každá spotřebitelská smlouva týkající se bankovní, úvěrové, platební nebo pojistné služby, smlouva týkající se penzijního připojištění, směny měn, vydávání elektronických peněz a smlouva týkající se poskytování investiční služby nebo obchodu na trhu s investičními nástroji.