Pacht závodu

Pacht závodu

Pacht závodu nahrazuje minulou úpravu upravenou v obchodním zákoníku jako nájem podniku.