Návrh na výmaz zástavního práva

Návrh na výmaz zástavního práva

Žádost o výmaz zástavního práva k nemovitosti z důvodu zániku zajištěné pohledávky uspokojením zástavního věřitele.