Dohoda o převzetí dluhu

Dohoda o převzetí dluhu

Kdo se dohodne s dlužníkem, že přejímá jeho dluh, nastoupí jako dlužník na jeho místo, jestliže k tomu dá věřitel souhlas. Tento souhlas lze dát buď původnímu dlužníkovi, nebo tomu, kdo dluh převzal.