Smlouva o postoupení pohledávky zajištěné ručením

Smlouva o postoupení pohledávky zajištěné ručením

Smlouva o postoupení pohledávky upravuje předmět smlouvy, ručení, úplatu, práva a povinnosti smluvních stran.