Výpověď skladovatele smlouvy o skladování - nebezpečná povaha zboží

Výpověď skladovatele smlouvy o skladování - nebezpečná povaha zboží

Skladovatel může skladování vypovědět bez výpovědní doby, zatajil-li ukladatel nebezpečnou povahu věci a hrozí-li z ní skladovateli značná škoda.