Darovací smlouva - občan obci

Darovací smlouva - občan obci

Darovací smlouva vymezuje předmět smlouvy, nabytí vlastnického práva, návrh na vklad do katastru nemovitostí, vrácení daru a další podmínky.