Zápis z VH - jmenování jednatele a schválení jeho odměny

Zápis z VH - jmenování jednatele a schválení jeho odměny

Zápis z valné hromady společnosti o programu, průběhu jednotlivých bodů jednání valkné hromady.