Prohlášení odpovědného zástupce

Prohlášení odpovědného zástupce

Čestné prohlášení odpovědného zástupce společnosti o splnění podmínek provozování živnosti.