Čestné prohlášení člena představenstva

Čestné prohlášení člena představenstva

Čestné prohlášení kandidáta na člena představenstva akciové společnosti o splnění podmínek pro výkon funkce člena představenstva společnosti.