Stanovy

Stanovy

Stanovy akciové společnosti upravují založení a vznik akciové společnosti, obchodní firmu a sídlo společnosti, dobu trvání společnosti, předmět podnikání, základní kapitál společnosti, způsob splacení emisního kursu akcií, akcie, orgány společnosti, hospodaření společnosti a způsob rozdělení zisku, rezervní fond, zvyšování základního kapitálu, snížení základního kapitálu, postup při změně a doplňování stanov a závěrečná ustanovení.