Čestné prohlášení jednatele o bezúhonnosti

Čestné prohlášení jednatele o bezúhonnosti

Čestné prohlášení jednatele společnosti s ručením omezeným o splnění podmínek pro výkon funkce jednatele společnosti.