Smlouvy, zápisy z valné hromady, návrhy na zápis do obch. rej.