Komisionářská smlouva

Komisionářská smlouva

Komisionářská smlouva upravuje předmět smlouvy, odměnu komisionáře, práva a povinnosti smluvních stran, vztah ke třetím osobám, zánik smlouvy a další.