Odstoupení od kupní smlouvy pro neodstranění vad prodávajícím

Odstoupení od kupní smlouvy pro neodstranění vad prodávajícím

Neodstranil-li prodávající vady v dodatečné stanovené lhůtě určené nebo v této lhůtě prodávající kupujícímu oznámí, že vady neodstraní, může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.