Uplatnění nároku na dodání náhradního zboží

Uplatnění nároku na dodání náhradního zboží

Kupující požaduje v souladu s ust. § 436 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku odstranění vad dodáním náhradního zboží ve stanovené lhůtě.