Uplatnění nároku na slevu z ceny - dodání menšího množství zboží

Uplatnění nároku na slevu z ceny - dodání menšího množství zboží

Zboží bylo dodáno, avšak při jeho prohlídce bylo zjištěno, že množství zboží neodpovídá množství dohodnutému v kupní smlouvě. Dle ust. § 439 obchodního zákoníku uplatňujeme vůči Vaší společnosti nároku na slevu z kupní ceny, a to ve výši odpovídající ceně zboží, které nebylo dodáno.