Smlouva o výkonu stavebního dozoru

Smlouva o výkonu stavebního dozoru

Smlouva o výkonu stavebního dozoru upravuje předmět smlouvy, úplatu, práva a povinnosti smluvních stran, dobu trvání smlouvy, ukončení smlouvy, sankce a závěrečná ustanovení.