Smlouva o provedení auditu

Smlouva o provedení auditu

Předmětem této smlouvy je prověření účetní uzávěrky objednatele auditorem, výsledky hospodaření, včetně vypracování auditorského posudku podle příslušných předpisů, daňových, finančních a dalších zákonů příslušných pro vedení účetnictví.