Odstoupení od smlouvy o úvěru - použití úvěru k jinému než smluvenému účelu

Odstoupení od smlouvy o úvěru - použití úvěru k jinému než smluvenému účelu

Odstoupení od smlouvy o úvěru - použití úvěru k jinému než smluvenému účelu.