Smlouva zasílatelská

Smlouva zasílatelská

Smlouva zasílatelská upravuje práva a povinnosti smluvních stran, zástavní právo, úplatnost a další ustanovení.