Inflační doložka

Inflační doložka

Inflační doložka představuje smluvní ujednání, že výše určitého peněžitého závazku splatného v budoucnosti je závislá na míře inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem.