Zprostředkovatelská smlouva

Zprostředkovatelská smlouva

Jedná se o vzor smlouvy o zprostředkování podle ust. § 642 obchodního zákoníku. Smlouva o zprostředkování je smlouva, na základě které se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby měl zájemce příležitost uzavřít určitou (jednu) smlouvu. Zprostředkovatel tudíž smlouvu sám neuzavírá a zájemce nemusí příležitost k uzavření smlouvy využít, nemusí ji tedy vůbec uzavřít.