Smlouva o úvěru - účelově vázaný úvěr

Smlouva o úvěru - účelově vázaný úvěr

Smlouva o úvěru upravuje předmět smlouvy, účel úvěru, práva a povinnosti smluvních stran a závěrečná ustanovení.