Dodatek k pracovní smlouvě - bezpečnost práce

Dodatek k pracovní smlouvě - bezpečnost práce

" Hlavním cílem dodatku jsou právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je předcházení či omezování rizik ohrožujících životy a zdraví zaměstnanců."