Dodatek k pracovní smlouvě - užívání internetu a počítače

Dodatek k pracovní smlouvě - užívání internetu a počítače

Dodatkem k pracovní smlouvě se upravují, případně upřesňují pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem upravené pracovní smlouvou.