Dohoda o skončení pracovního poměru založeného dohodou o pracovní činnosti

Dohoda o skončení pracovního poměru založeného dohodou o pracovní činnosti

Dohoda o skončení pracovního poměru založeného dohodou o pracovní činnosti upravuje podmínky dohody.