Vzor

Vzor

Smlouva o finanční půjčce upravuje předmět smlouvy, splatnost, úročení a jištění půjčky, sankce za neplnění povinností a další ujednání.