Neplatnost výpovědi z pracovního poměru, trvání na dalším zaměstnávání

Neplatnost výpovědi z pracovního poměru, trvání na dalším zaměstnávání

Neplatnost výpovědi z pracovního poměru, trvání na dalším zaměstnávání.