Konkurenční doložka

Konkurenční doložka

Podmínky zaměstnavatele k uzavření dohody, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení pracovního poměru zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla předmětem činnosti zaměstnavatele.