Námitka místní příslušnosti

Námitka místní příslušnosti

Námitka místní příslušnosti.