Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu

Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu

Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu.