Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků, kterých se to týká, žadatelem a účastníky, kteří mají vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich.