Žádost o vydání územního rozhodnutí - umístění/změna stavby/změna vlivu stavby na využití území

Žádost o vydání územního rozhodnutí - umístění/změna stavby/změna vlivu stavby na využití území

Žádost o vydání územního rozhodnutí - umístění/změna stavby/změna vlivu stavby na využití území.