Návrh na vydání rozhodnutí o změně v užívání stavby

Návrh na vydání rozhodnutí o změně v užívání stavby

Oznámení o změně v užívání stavby upravuje jméno (název) a adresa (sídlo) vlastníka stavby, označení stavby, uvedení nového způsobu užívání stavby a další skutečnosti.