Návrh na vyvlastnění vlastnického práva

Návrh na vyvlastnění vlastnického práva

Návrh na vyvlastnění pozemku vymezuje jméno (název), adresa (sídlo) navrhovatele, jméno (název) a adresa (sídlo) osoby, proti které vyvlastnění směřuje, označení stavby a pozemku nebo jeho části, které mají být vyvlastněny, označení, jaké právo a v jakém rozsahu má být vyvlastněno, účel, pro který se vyvlastnění navrhuje a odůvodnění návrhu, přehled zástavních a věcných práv váznoucích na nemovitosti, důkaz o tom, že pokus o získání práva k pozemku nebo stavbě dohodou byl bezvýsledný, návrh náhrady za vyvlastnění.